Resultat från hållbarhetsarbetet

Publicerad
13 maj 2015 15:19
Senast ändrad
17 juni 2015 13:08
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/995744/Vinnade-bidrag-Stockholmshem_2.jpg

I hållbarhetsredovisningen kan du läsa om många av de erfarenheter vi har gjort i projektet under de fem år som vi nu arbetat med hållbarhetsprofileringen. Vi har utvecklat gränsöverskridande samarbeten med många aktörer och är på väg att nå de mål som satts upp för Norra Djurgårdsstaden. Vi kan se att erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden sprider sig som ringar på vattnet. Dels genom de många intresserade besökare som vi visar vår fina stadsdel för, dels genom de många samarbeten vi har kring forskning och utveckling, forum och seminarier.

Det ska vara lätt att göra rätt

Eftersom det ska vara enkelt att göra hållbara val måste system som utvecklas i Norra Djurgårdsstaden fungera i vardagen. Därför fokuserar exempelvis den fysiska planeringen på att underlätta för de som går, cyklar eller åker kollektivt. Sopsugen gör det både enklare att sortera och återvinna sopor, samtidigt som mängden transporter kan hållas nere. Att det är nära till service, handel och natur är också betydelsefullt. Därför är det glädjande att den lokala matbutiken åter öppnat.

Verktyg för hållbara lösningar

Stockholms stad ställer tydliga krav på byggherrar som har fått markanvisning. Krav som bland annat handlar om att minska resursanvändningen, öka andelen förnybar energi, förbereda byggnader för kommande klimatförändringar, välja sunda material och att prioritera hållbara transportlösningar. Men för att höga krav också ska leda till hög kvalitet krävs att det finns verktyg som bidrar med ny kunskap och uppmuntrar till kreativitet. Bra verktyg ska både motivera och underlätta planeringen redan från tidiga skeden.

Vi bygger stad

Under 2014 har området öppnats upp mer och rörligheten har ökat. Kontakten med Kungliga nationalstadsparken har stärkts med en ny gång- och cykelbro över Husarviken och i november öppnade Norra länken för trafik. Det gjorde att genomfartstrafiken i princip försvann och förbättrade framkomligheten för busstrafiken. Samtidigt öppnad trafiken på Bobergsgatan, huvudgatan genom Gasverket. Hela stadsdelen kommer att vara öppen och välkomnande för alla Stockholmare.

Stadsutveckling som inspirerar

Norra Djurgårdsstaden ska tänja gränser där det går. Erfarenheter från
bygglogistik, energikrav, hållbarhetsstyrning med mera håller på att överföras såväl till andra projekt inom staden som nationellt och internationellt. Intresset för att följa utvecklingen är stort. Projektet är på olika sätt del av kunskapsutvecklingen för hållbara städer och tar exempelvis emot ett stort antal studiebesök, driver forum och sammanhang för frågor som behöver nå en lösning.

Senast uppdaterad 17 juni 2015