Reflow – så fungerar stadens dolda flöden

Publicerad
17 november 2015 09:52
Senast ändrad
14 december 2015 15:16
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Fredagen den 13 november öppnade utställningen Reflow i Stockholmsrummet. Reflow visar stadens samspel med globala och lokala flöden av energi, vatten och material. Det är en utställning om hur Norra Djurgårdsstaden arbetar med stadens olika kretslopp för att återanvända och spara resurser.

/PageFiles/1097864/Reflow_2b.jpg

/PageFiles/1097864/Reflow_3b.jpg

Reflow bygger på ett forskningsprojekt som staden genomfört med KTH. Studien visar på hur flöden av energi, vatten och material dels interagerar med varandra och med sin omgivning, lokalt och globalt. I Norra Djurgårdsstaden pågår ett 20-tal forskningsprojekt och flera av dessa är fördjupningar. Mat i kretslopp och smart dagvattenhantering är två exempel.

Under januari genomför vi två fördjupningar i ämnet:

Smart hantering av dagvatten
Torsdagen den 14 januari kl 16.30, Gösta Olsson, Landskapsarkitekt Exploateringskontoret

Energieffektivisering – skarpa krav och plusenergihus
Torsdagen den 28 januari kl 16.30, Örjan Lönngren, Miljöförvaltningen

Kom till Stockholmsrummet och upptäck stadens dolda flöden och livsviktiga kretslopp. Det nya Stockholmsrummet ligger i Kulturhuset på våning plattan.

Webbplatsen Reflow kommer att lanseras under vintern.

Senast uppdaterad 14 december 2015