Rapport från välbesökt trafikmöte

Publicerad
17 december 2013 11:38
Senast ändrad
17 december 2013 16:08
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/641314/Trafikmöte 28 nov.jpg

Den 28 november hölls ett möte om trafikplanering och kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden. Trafikförvaltningen och Keolis berättade om kollektivtrafiken och Stockholms stad om parkering, bilpool, cykling och biltrafikflöden i området. Det kom cirka 120 personer till mötet.

Det var främst synpunkter kring att buss 55 har oregelbunden trafik och fler busslinjer önskas i området.

Enligt Keolis kommer linjenätsförändringar i området inte att ske innan Norra länken har öppnat för trafik. Keolis har förslag på att förbättra trafikutbudet för Norra Djurgårdsstaden i det nya avtalet. Förslaget ska bearbetas i samråd med SL och Stockholm stad.

Frågor och svar från mötet kommer att redovisas på hemsidan i januari.

Läs minnesanteckningar från mötet.

Se Powerpoint underlag under relaterade dokument här nedan.

Senast uppdaterad 17 december 2013