Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
11 september 2014 15:34
Senast ändrad
11 september 2014 15:50
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/828292/Vinnade-bidrag-Stockholmshem_2.jpg

I en markanvisningstävling för den kommande etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, har en vinnare utsetts. Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem fick högsta sammanlagda poäng i samarbete med arkitektfirman DINELLJOHANSSON.

Ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med, sett till ett helt år. Det är framförallt under sommaren som huset producerar ett nettoöverskott som inte ska understiga den förbrukning som sker under vintern. Den energi som genereras i huset ska utgöras av närproducerad energi från t ex bergvärme, sol, vind och vattenenergi.

- Det vinnande förslaget från Stockholmshem har kombinerat energismarta lösningar med ett spännande arkitektonisk form. Vi visar att stora ambitioner kring hållbarhet är möjliga att kombinera med hög byggtakt och att det samtidigt ger en vacker och spännande stad, säger Staffan Lorentz projektchef på Norra Djurgårdsstaden.

Det är två hus med hyresrätter som ska bli plusenergihus i Brofästet. Stadsdelen tar, genom denna markanvisningstävling på 43 lägenheter som ska bidra med överskott av energi på årsbasis, ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet.

Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken. Hela etappen kommer att rymma cirka 560 bostäder. Våningshöjden på de nya husen varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018-2019.

Om tävlingen:
Utvärdering har skett i två huvuddelar, energi/miljö respektive arkitektur.

16 anbud inkom, samtliga av mycket hög klass. Utvärdering av energi/miljö har genomförts av anlitade specialistkonsulter. Arkitekturen har utvärderats av en bedömningsgrupp om sex personer med representanter från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret under ledning av stadsarkitekten Karolina Keyzer.

Alla förslagen ställs ut i Stockholmsrummet i Kulturhuset vid Sergels torg under perioden 22-28 september.

Senast uppdaterad 11 september 2014