Översikt pågående arbeten under sommaren

Publicerad
23 juni 2016 16:08
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 

/PageFiles/1240735/Pagaende arbeten_630x400.jpg

Arbetet med Storängstorget i etapp Västra planeras vara klar i slutet av oktober i år. Under sommaren och hösten arbetar vi med finplanering av Lövängsgatan och gatorna runt kvarteren Muddus och Tyresta. Se illustration över arbetena i etapp Västra här 

Korsningen Norra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan byggs under juni och juli om för att anpassas till Bobergsgatans gatuutformning. Korsningen är öppen under ombyggnaden.

Även busshållplatsen ”Gasverket” behöver anpassas till Bobergsgatan och byggs därför om i augusti och september. Under ombyggnaden flyttas hållplatsen tillfälligt till korsningen Jaktgatan/Bobergsgatan.

Under hösten börjar finplaneringsarbetena på Jaktgatan och Husarviksgatan i etapp Norra 2. Arbetet omfattar anläggning av gångbanor och kantsten.

Detaljplanen för Hjorthagens två gasklockor i plåt, gasklocka 3 och 4, har godkänts av Mark- och miljööverdomstolen. Rivningen av gasklocka 4 kan preliminärt börja i oktober-november 2016 och därefter markreningsarbeten. Husbyggnationen kan starta vid årsskiftet 2017/2018.

Arbeten pågår med en stödmur som skiljer Gasverksvägen från området med plåtgasklockorna. I Gasverksvägen läggs ledningar, vilket kommer även att pågå under hösten. I anslutning till detta kommer uppbyggnaden av nya Gasverksvägen att starta.

I Gasverket fortsätter markrening- och ledningsarbeten som beräknas bli klart våren 2017.

Mer information om pågående arbeten finns här

Senast uppdaterad 23 juni 2016