Omläggning av Böcklingbacken

Publicerad
3 juli 2012 09:00
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Från och med vecka 27 läggs gång- och cykelvägen från Böcklingbacken om i tillfällig sträckning och ansluter till Gasverksvägen. Omläggningen sker för att detaljplan Västra ska kunna byggas ut med bl.a. 1 200 bostäder, två förskolor, service, parker och torg.

Den tillfälliga sträckningen är i drift fram till år 2015. När området är fullt utbyggt kommer gång- och cykelvägen att ligga på en bro nära den ursprungliga sträckningen.

Under byggtiden kommer vi att arbeta med att hitta genare lösningar så snart det ges med hänsyn till avspärrningar, trafik och riskfrågor.

Upplysningar
Kontaktperson under vecka 28-31:
David Andersson
Byggledare
Tel: 076-148 47 85

Kontaktperson efter vecka 31:
Jessica Dagert
Projektledare
Exploateringskontoret
Tel 08-50 60 04 63
jessica.dagert@extern.stockholm.se

/PageFiles/295825/Västra_gång_cykelväg_x2.jpgDen röda linjen visar sträckningen för Böcklingbackens tillfälliga sträckning.

/PageFiles/295825/Detaljplan Västra och Böcklingbacken webb.jpgBilden är ett urklipp från detaljplanekartan för etapp Västra.

Senast uppdaterad 7 juni 2013