Samråd inför ombyggnation av Södra kajen

Publicerad
29 april 2013 17:14
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Exploateringskontoret planerar för ombyggnation av Södra kajen mellan Frihamnspiren och Malmvägen. Vattenarbetena i samband med detta kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken. I tillståndsprocessen ingår att samråda med de enskilda (personer och verksamheter) som kan tänkas bli särskilt berörda. Detta samråd sker huvudsakligen med brevutskick men annonseras även här. Vill du läsa mer om planerade vattenarbeten kan du ladda ner ett fördjupat samrådsunderlag under relaterade dokument.

Synpunkter på planerad vattenverksamhet kan lämnas skriftligt via brev eller e-post till nedanstående kontaktpersoner som sköter samrådet för Exploateringskontorets räkning. Du kan också kontakta stadens kontaktperson Ann-Christine Nyberg. Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planering av projektet samt sammanställas i en samrådsredogörelse som bifogas tillståndsansökan. Vi vill ha dina synpunkter och kommentarer senast 2013-05-22.

Kontaktpersoner:
Carolina Sahlén                                         
E-post: carolina.sahlen@sweco.se

Katarina Knyszewska
E-post: katarina.knyszewska@sweco.se
 
Adress för skriftliga synpunkter:
SWECO Environment AB ; att: Katarina Knyszewska
Box 340 44 ; 100 26 Stockholm

Kontaktperson inom Stockholms stad, Exploateringskontoret:
Ann-Christine Nyberg
E-post: ann.christine.nyberg@stockholm.se
Tel: 076-122 62 07

Senast uppdaterad 7 juni 2013