Ny färdväg för gående och cyklister mellan gamla Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
17 november 2015 14:57
Senast ändrad
1 april 2016 14:03
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1097743/GC_väg_160330_3.jpg

Gång- och cykelvägen längs med Gasverksvägen och upp till Hjorthagens IP stängs av den 31 mars 2016 till februari 2018. Markrening, ledningsarbeten och sprängningar kommer från och till att pågå i området. Vi har gjort bedömningen att nuvarande gång- och cykelväg inte är tillräckligt säker att använda som färdväg under den tid då Gasverksvägen byggs om och då bl a skola, musikhotell och andra om- och nybyggnationer genomförs i Gasverket.

Ny gångväg till tunnelbana, bibliotek och skola i Hjorthagen går igenom området Västra och upp via Böcklingbacken. Här går det att leda sin cykel.

En alternativ väg till tunnelbanan är längs med Bobergsgatan till Ropsten. Den sträckan trafikerar också buss 55, som fortsätter upp i gamla Hjorthagen. Buss 73 trafikerar via Bobergsgatan till Ropsten Station.

Under byggtiden kan funktionshindrade och äldre boka taxitransport mellan Jägmästargatan 16 (plats A) i Hjorthagen och Jaktgatan 4 (plats B) i Norra Djurgårdsstaden.

För bokning av taxitransport ring Taxi Stockholm på 08 15 00 00. Vid beställning behöver du ange en personlig kod och vilken upphämtningsplats, A eller B. För personlig kod kontakta projekt Norra Djurgårdsstaden och ange ditt namn och postadress genom att mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se eller ring till 08 508 264 11. Du får din kod med information hemskickad till angiven postadress.

Vi breddar Gasverksvägen och förbereder den för en framtida gång och cykelväg utmed Gasklocka 3 och 4. Delar av slänten nedanför Gasklocka 3 har tagits i anspråk och en stödmur ska byggas för att hålla slänten på plats.

Hundrastgården i Hjorthagsparken med entré från Gasverksvägen flyttas till Böcklingbacken vid etapp Västra.

Tider kan komma att ändras över tid.

Ladda ner kartan här.

Har du frågor mejla till norradjurgardsstaden@stockholm.se

Senast uppdaterad 1 april 2016