Norra Djurgårdsstaden visade hållbara lösningar på fastighetsmässan Expo Real

Publicerad
15 oktober 2015 14:55
Senast ändrad
19 oktober 2015 17:03
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/1073368/Expo-Real_1.jpg

I början av oktober genomfördes Europas största fastighetsmässa, Expo Real i München. Stockholms stad och Norra Djurgårdsstaden deltog för första gången och delade monter med Wien under det gemensamma temat smart och hållbar stadsutveckling.

Under tre dagar visades hur Stockholm tillsammans med byggherrar och fastighetsbolag arbetar med hållbara lösningar inom framför allt energi och IT. Merparten av exemplen var hämtade från projektet i Norra Djurgårdsstaden. Bland annat presenterade arbetet med cykel- och kollektivtrafik, gröna ytor, ekosystemtjänster och klimatanpassning.

/PageFiles/1073368/Expo-Real_2.jpg

De smarta lägenheter som inom kort kommer att byggas i Norra Djurgårdsstaden med energilösningar som ska testas tillsammans med 150 nyinflyttade familjer drog särskilt mycket uppmärksamhet, liksom satsningen på att använda spillvärme från serverhallar till att värma upp bostäder och lokaler genom fjärrvärmenätet.

Expo Real samlar varje år fastighetsbranschen i Tyskland, men även allt fler utställare och besökare från övriga Europa. Mässan pågick den 5–7 oktober och lockade närmare 40 000 besökare.

Senast uppdaterad 19 oktober 2015