Norra Djurgårdsstaden får pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Publicerad
4 december 2015 08:00
Senast ändrad
15 december 2015 15:56
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1109919/c40awards2015_02.jpg

I konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt i världen har Stockholm och Norra Djurgårdsstaden vunnit pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset delas ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen.

- Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet för en hållbar utveckling. Världens städer står idag för cirka 70 procent av alla klimatutsläpp, samtidigt är det städerna som allt mer står för de mest innovativa och progressiva lösningarna på framtidens stora klimatutmaningar. Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad till år 2040 och Norra Djurgårdsstaden och de smarta lösningar som finns i stadsdelen är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Norra Djurgårdsstaden är anpassad för framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas och stadsdelen byggs resurssnål och med låg miljöpåverkan. Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt och påverka klimatet minimalt.

En av Stockholms stads strategier är att jobba med hållbarhetsprofilerade områden som kan pröva vad som är möjligt i dagsläget och vilka gränser som går att tänja. De krav som ställts inom energiområdet, för grönytor, dagvattenhantering och trafikplanering i Norra Djurgårdsstaden har nu blivit standard i övriga Stockholm som ska vara en fossilbränslefri stad 2040. 

Om C40
C40, Cities Climate Leadership Group, är ett nätverk för stora engagerade städer runt om i världen – idag cirka 75 stycken. Målet är att minska städernas klimatpåverkan genom hållbara lösningar inom till exempel stadsplanering, energi, transporter och avfall.

Läs mer om priset och ceremonin: http://www.c40.org/awards/

Senast uppdaterad 15 december 2015