Plusenergitävling i Brofästet

Publicerad
13 mars 2014 14:12
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/693705/plusenergi_tävling_.jpg

Två hus med hyresrätter ska bli plusenergihus i Brofästet. Stadsdelen tar ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att anordna en markanvisningstävling för 48 lägenheter som ska bidra med överskott av energi.

- Vi vill skapa ett spjutspetsprojekt som går längre än hittills planerade byggnationer i Norra Djurgårdsstaden. Stockholm ska fortsätta att ligga i framkant och därmed kunna bidra till utveckling och nytänkande inom miljö- och energismart bostadsbyggande, säger Staffan Lorentz projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Stora krav kommer även att ställas på husens utformningen vilket förhoppningsvis leder till intressanta och nyskapande bostäder ur flera aspekter. Utöver uppnådd plusenergi kommer materialval, husets behov av uppvärmning och arkitektonisk utformning att bedömas.

Ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med sett över ett helt år. Det är framförallt under sommaren som huset producerar ett nettoöverskott som inte ska understiga den förbrukning som sker under vintern. Huset ska använda sig av närproducerad energi t ex bergvärme, sol, vind och vattenenergi.

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Våningshöjden på de nya husen varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018-2019.

Senast uppdaterad 25 mars 2014