Bonnier Fastigheter får markanvisning i Södra Värtan

Publicerad
16 mars 2016 16:38
Senast ändrad
30 mars 2016 14:55
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1166526/Södra_Värtan_1a.jpg

Markanvisning för tre fastigheter i Södra Värtan går till Bonnier Fastigheter. Två av fastigheterna ligger i anslutning till Värtabassängen. Den fastighet som ligger längst ut mot vattnet blir en cirka 25 våningar hög byggnad. Den tredje fastigheten ligger intill Södra Hamnvägen och i bottenvåningen planeras för saluhall och annan publik verksamhet såsom bibliotek. Maranvisningen gäller för cirka 70 000 kvm kontor.

I Norra Djurgårdsstaden finns bra förutsättningar för näringslivet att växa. I dagsläget finns ett kluster av medie- och produktionsbolag. NASDAQ OMX börsen ligger i området, samt ett stort antal andra verksamheter.

I Södra Värtan planeras för 1 600 lägenheter och 90 000 kvadratmeter lokaler. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan.

/PageFiles/1166526/Södra_Värtan_1b.jpg

Den tyngre hamnverksamheten flyttas till alternativa lägen i regionen, medan kryssnings- och färjetrafiken koncentreras till Värta- och Frihamnspiren. Värtapiren är utbyggd och den nya Värtaterminalen öppnar för passagerare senare i år.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Norra Djurgårdsstaden är utsett som ett av stadens miljöprofilområden och Bonnier Fastigheter åtar sig att delta aktivt i hållbarhetsarbetet.

Den 10 mars togs beslut om markanvisning på exploateringsnämnden.

Senast uppdaterad 30 mars 2016