Markanvisning för 640 bostäder i Södra Värtan

Publicerad
10 maj 2016 15:35
Senast ändrad
10 maj 2016 16:10
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1205971/Södra_Värtan.jpg

Markanvisningstävlingen för 640 bostäder fick ett stort genomslag och totalt fick staden in 32 anbud. Bostäderna är fördelade på elva byggherrar, varav några bygger för första gången i Stockholm.

Referenserna har utvärderats utifrån Norra Djurgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetskrav samt förutsättningar på platsen – bostäder i ett bullerutsatt läge och förmåga att samverka med andra aktörer. På så sätt har deltagande bolag behövt läsa in sig på relevanta dokument för att få en förståelse för projektet. Utöver referenser så har bolagen fått motivera varför de är en lämplig aktör i projektet och lyfta fram sina idéer för ett bostadsprojekt i Södra Värtan. Det har inte ställts krav på att anlita arkitekter för att rita på byggnationer i detta skede.

- Det är en mix av stora och små byggherrar som har fått markanvisning, det innebär en stor variation som i sin tur skapar stora kvaliteter i dessa blivande stadskvarter som delvis löper utmed kajstråket i Södra Värtan, säger Staffan Lorentz projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Intresset från byggherrar är stort och sedan 2011 har 200 ansökningar om markanvisning för att bygga bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden kommit in.

Markanvisning av 640 lägenheter tas upp för beslut i exploateringsnämnden den 19 maj.

Senast uppdaterad 10 maj 2016