Låg energianvändning visar en första utvärdering av byggnader i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
16 oktober 2014 09:40
Senast ändrad
16 oktober 2014 10:24
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/855665/Norra1.jpg

800 hushåll har flyttat in i Norra Djurgårdsstadens två första etapper. Under planerings- och byggtiden har Stockholms stad kontinuerligt följt upp byggherrarnas hållbarhetsarbete. En första utvärdering av projekterade värden visar att byggnaderna ligger i snitt på 60 kWh per kvadratmeter i energianvändning i de två första etapperna. Det är ett bra resultat av hållbarhetsarbetet som har genomförts i nära dialog mellan Stockholms stad och byggherrarna.

Stockholms stad driver ett hållbarhetsarbete i Norra Djurgårdsstaden med krav på bland annat en energianvändning på 55 kWh per kvadratmeter, vilket motsvarade en 50-procentig sänkning mot Boverkets då gällande byggregler (BBR). I och med beslutet om miljöprofileringen år 2010 inleddes en dialog med byggherrarna som baseras på just kravnivån 55 kWh per kvadratmeter. Byggherrarna hade vid den tidpunkten redan påbörjat sitt planarbete i de två första etapperna. Byggherrarna åtog sig att höja ambitionerna för att nå så långt som möjligt.

Uppföljningen visar att med tydliga krav och en kontinuerlig dialog skapas engagemang som ger bra resultat. Flera av byggherrarna i etapp ett och två ligger dessutom på låga 55 kWh per kvadratmeter, enligt de projekterade värdena som finns att tillgå. Det är mycket bra, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

I den andra etappen, Västra, har flera av byggherrarna installerat solenergianläggningar för att generera energi. Energieffektiva byggnader samt förnybar energi är viktiga faktorer för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser i Stockholms ambition om att skapa en fossilbränslefri stad.

I den första utvärdering av byggherrarnas hållbarhetsarbete utvärderas förutom energiprestanda (projekterade värden), även grönytor och parkeringstal för cyklar och bilar.

Läs mer om Uppföljning av hållbarhetskrav för byggnader - juni 2014 via länken här nedan.

Senast uppdaterad 16 oktober 2014