Hållbart arbete i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
19 april 2013 09:58
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

DN publicerade i helgen en artikel där synpunkter framfördes mot hur Stockholms stad arbetar med hållbara stadsdelar. Projektchefen för Norra Djurgårdsstaden Staffan Lorentz ger här svar på artikeln. 

”Till viss del har Josefin Wangel som forskar på KTH rätt i sitt resonemang om att vårt arbete med hållbarhet inte är konsumtionsbaserat, men vi vill inte ställa krav på vilken konsumtion de boende ägnar sig åt, istället försöker vi skapa förutsättningar för att boende på ett enkelt sätt ska kunna leva hållbart som möjligt. ”, säger Staffan Lorentz projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande när stadsdelen Norra Djurgårdsstaden planeras och byggs. Norra Djurgårdsstaden tar vid det arbete och drar lärdomar från det arbete som Stockholms stad påbörjade med Hammarby Sjöstad. Genom att arbeta med återkommande uppföljningar säkerställer projektet att vi går i rätt riktning och håller oss till de uppsatta målen.

”Vi arbetar målmedvetet med uppsatta miljömål och hjälper byggbolagen att klara de högt ställda kraven för stadsdelen. Arbetet med hållbarhetsfrågorna har också sporrat många byggbolag och idag har vi ett bra utbyte mellan staden och många av byggbolagen.”, säger Staffan Lorentz.

Norra Djurgårdsstaden samarbetar med många företag och med akademin för att få fram innovativa och flexibla lösningar som gör det lättare att spara energi. Den 1 mars 2013 flyttade en tvåbarnsfamilj in i en testlägenhet och ska under två år pröva smarta lösningar som minskar den vardagliga energianvändningen. Den ska sedan utvärderas och förhoppningsvis ge hållbara idéer för det fortsatt arbetet med stadsdelen.

Utöver detta projekt, anläggs effektiva sopsugsanläggningar som skapar förutsättningar för enkel källsortering och återvinning. Under våren invigs ett bygglogistikcenter som blir Europas största, för att minska antalet transporter under byggtiden.

Projektet Norra Djurgårdsstaden arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågorna, och genom det arbete projektet skapar vi en hållbar stadsdel, men viktigt är också att andra byggprojekt kan ta del av det arbete som görs inom Norra Djurgårdsstaden.

”Vi som arbetar med projektet Norra Djurgårdsstaden har ett genuint miljöengagemang”, avslutar Staffan Lorentz.

Läs DN-artikeln här.

Senast uppdaterad 25 mars 2014