Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden blir musikhotell

Publicerad
11 februari 2015 09:41
Senast ändrad
27 mars 2015 12:30
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Bobergs tegelgasklocka i Norra Djurgårdsstaden

JR kvartersfastigheter som får markanvisningen för att bygga musikhotell i Gasklockan har deltagit i en öppen inbjudan att lämna anbud för att utveckla innehållet i Gasklockan.

Gasverket är tänkt att bli en destination för alla stockholmare, med plats för kultur, upplevelser, restauranger och stadsdelsservice.

JR Kvartersfastigheter är sedan tidigare markanvisade flera byggnader i Gasverket, och de lämnade det bästa förslaget i samarbete med Story Hotel. Deras lösning med stor scen och begränsad hotellkonstruktion bibehåller den rymd Gasklockan erbjuder och dessutom behålls hela innertaket synligt.
Musikhotellet kommer med sin atriumscen bli ett starkt komplement till befintlig musikscen i Stockholm. I konceptet ingår också musikstudios, mat- och smakupplevelser och mötes- och konferensmöjligheter.

Byggnaden ska restaureras och omvandlas till ett musikhotell, vilket rimmar väl med Gasverkets profilering som destination för upplevelser inom kultur. 

Gasverket har ett högt kulturhistorisk värde och det är av stor vikt att hitta verksamheter som passar in i området. Stockholms stad har också vägt in hur väl verksamheten i den aktuella tegelgasklockan samspelar med den stadsutveckling som pågår för bostäder i området, och med den kulturscen som är tänkt för den andra tegelgasklockan.

Hela Gasverket, som består av ett tjugotal byggnader, är på väg att omvandlas från stängd industri till öppen stad. Området har stora kulturhistoriska värden, som Stockholms stad vill tillvarata och göra något framåtsyftande med.

Idag är ca 1 000 bostäder inflyttade i Norra Djurgårdsstaden, och utbyggnadstakten i området är 500-600 bostäder per år. Efterhand som fler hushåll flyttar in växer service och infrastruktur fram. Stockholms stad satsar på skola, förskola, idrottshall och även Spårvägsmuseet flyttar in Gasverket som öppnar 2018/19.

Exploateringsnämnden tog beslut om markanvisning av Gasklocka 1 den 19 februari.

Läs mer om projektet, Norra Djurgårdsstadens webbplats

 

Senast uppdaterad 27 mars 2015