Gång- och cykelväg utsmyckas längs Hjorthagens IP

Publicerad
20 augusti 2013 13:50
Senast ändrad
20 augusti 2013 13:58
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/532539/Konstverk_gång_och_cykelväg_2.jpg

Just nu pågår arbetet med utsmyckning av gång- och cykelbanan längs Hjorthagens IP med konstverket ”Livlinan” av Gunilla Klingberg. Arbetet beräknas vara klart i början av september.
Läs mer om Gunilla Kingberg och hennes konst: www.gunillaklingberg.com

Senast uppdaterad 20 augusti 2013