Från den 1 september kommer Ropstens infartsparkering att ha ca 570 p-platser

Publicerad
29 juni 2012 09:42
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Från och med den 1 september 2012 kommer ett bygglogistikcenter att byggas på en del av Ropstens infartsparkering, vilket innebär att 320 parkeringsplatser kommer att tas i anspråk. Bygglogistikcentret byggs för att samordna de transporter av material som behövs för utvecklingen av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden och bidrar till att minska antalet byggtransporter till och från området. Logistikcentret är klart första kvartalet 2013.

Samtidigt skapas ca 50 nya p-platser på den del av parkeringen som ligger närmast rondellen vid Gasverksvägen. Antalet biljettautomater på plats kommer att vara oförändrat, men de kommer att omplaceras med hänsyn till den nya utformningen av parkeringsanläggningen. Efter alla åtgärder kommer det finnas ca 570 p-platser på Ropstens infartsparkering.

Från den 1 september höjs taxan på parkeringen till 50 kr per dygn. Det går också att köpa en biljett för 350 kr som gäller i 16 dygn. Den nya taxenivån följer nuvarande boendeparkeringstaxa i Stockholm och kommer att främja att p-platserna i Ropsten används av infartsparkerare.

Senast uppdaterad 25 mars 2014