Fokusgruppen för hållbara transporter fick pris för klimatsmart arbete

Publicerad
6 maj 2014 17:05
Senast ändrad
6 maj 2014 17:16
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/749128/Fokusgruppen-för-hållbara-transporter.jpgFokusgruppen för hållbara transporter i Norra Djurgårdsstaden, från vänster Eva Sunnerstedt, Erik Engström, Stina Airijoki, Sanna Tegnér, Kerstin Alquist, Sara Nordensköld och Maria Lennartsson. Foto: Lennart Johansson.

För sitt arbete med att införa ett utökat antal parkeringsplatser för cykel utses fokusgruppen för hållbara transporter i Norra Djurgårdsstaden till klimatsmarta Stockholms goda exempel i maj 2014.

I fokusgruppen samarbetar exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och SL/trafikförvaltningen kring klimatsmarta transporter i stadsdelen.

/PageFiles/749128/Fokusgruppen-för-hållbara-transporter_2.jpg

Motivering till priset lyder:
Fokusgruppen för hållbara transporter i Norra Djurgårdstadens energi- och klimatarbete är aktivt och bidrar till minskad energianvändning och klimatpåverkan. Gruppen samarbetar med SL/trafikkontoret och med flera byggherrar i stadsdelen för att öka antalet cykelparkeringsplatser och hållbart resande. Åtgärderna är av långsiktig strategisk nytta för hela staden och kan på sikt komma att gynna alla stockholmare. Ansvariga för projektet vågar gå före och testa nya arbetsmetoder vilket kan inspirera och motivera andra att pröva liknande satsningar. 

Läs mer

Senast uppdaterad 6 maj 2014