Engagerade byggherrar visar bra resultat

Publicerad
29 mars 2016 13:32
Senast ändrad
1 april 2016 14:02
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/1173007/NDS_flygbild.jpg

I mars färdigställdes rapporten "Uppföljning av hållbarhetskrav för byggherrar". Rapporten är en sammanställning av de resultat som har samlats in från byggherrar genom systematisk uppföljning.

Resultatredovisning från första etappen Norra 1 är på väg att slutföras. För samtliga byggherrar som hittills har redovisat uppmätt energianvändning framgår att resultaten har mycket god marginal till den nationella kravnivån. Flera av byggherrarna ligger strax över den tuffa kravnivå som är satt i Norra Djurgårdsstaden, trots att byggherrarna började sin planering innan området blev ett miljöprofilområde.

Även de beräknade värden som följts upp från byggherrar i kommande etapper visar på mycket bra resultat. 

Några höjdpunkter från rapporten:
• Första etappen Norra 1 och andra etappen Västra visar mycket goda resultat utifrån givna förutsättningar
• De första uppmätta värdena redovisas för första etappen - Norra 1
• 100 % av byggherrarna uppfyller krav om b la grönytefaktor och egengenererad el (tredje etappen, Norra 2 och framåt)
• Cirka 8 av 10 byggherrar uppfyller krav om energianvändning i byggnader enligt beräknade värden. (tredje etappen, Norra 2 och framåt)
• Plusenergihuset i Brofästet som vann markanvisningstävlingen 2014  
 

Rapporten finns även som digitalversion under relaterade dokument på http://bygg.stockholm.se/norradjurgardsstaden.

Senast uppdaterad 1 april 2016