Aktör till Gasklocka 1 sökes

Publicerad
26 mars 2014 16:28
Senast ändrad
28 mars 2014 14:45
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/691882/Gasklocka_1_sl.jpg

Finnes: Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden.
Sökes: En aktör som vill bedriva verksamhet som ska vara öppen för allmänheten, ekonomisk hållbar och ligga i linje med den kulturella prägel gasverksområdet kommer att få.

En av Ferdinand Bobergs gasklockor i Norra Djurgårdsstaden ska göras om till internationell gästspelsscen. Men vad som ska hända med gasklockan intill mätarhuset, är ännu inte klart. Stockholms stad söker nu en aktör som vill vara med och utveckla den mindre Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Därför uppmanar staden intressenter att komma in med anbud för att få bedriva verksamhet i Gasklocka 1.

Gasverksområdet blir stadsdelscentrum för Norra Djurgårdsstaden, med all den service de boende behöver, men också en destination och samlingsplats för handel, kultur och upplevelser.

Byggnaderna har ett högt kulturhistorisk värde och det är av yttersta vikt att hitta en verksamhet som passar in i Norra Djurgårdsstaden. Staden kommer att bedöma hur väl förslagen samspelar med den kulturscen som ska byggas i Gasklocka 2.

Läs mer om processen

Senast uppdaterad 28 mars 2014