Digital dialog om allmänna platser i etappen Kolkajen-Ropsten är avslutad

Publicerad
28 augusti 2015 13:11
Senast ändrad
15 oktober 2015 17:02
Ämne
Norra Djurgårdsstaden
Områden
Östermalm

/PageFiles/1044303/allmänna-plaster-september.jpg

Planeringen av etappen Kolkajen-Ropsten befinner sig i ett tidigt skede. I början på september hölls en dialog om etappens allmänna platser på plats i Norra Djurgårdsstaden för att få in förslag på hur vi ska planera kajstråken, vattenarenan och stadsparken i området.

En digital dialog har pågått under september och är nu avslutad. På nedanstående länk går det att se förslagen som har kommit in.

En mer fullständig sammanställning av de förslag som inkom under dialogen kommer i samband med samrådet kring Kolkajen-Ropsten.

Förslag från dialogen
Plats: Här kan du se förslagen från dialogen online

Fungerande webbläsare: För att se förslagen från den digitala dialogen behöver du Internet Explorer 10 eller Safari 7 och uppåt. Nya versioner av Chrome och Firefox fungerar också. Dialogen kan också genomföras på nyare Ipad och Android surfplattor.

Har du frågor kan du kontakta oss på e-postadressen: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Läs mer om Kolkajen-Ropsten

Senast uppdaterad 15 oktober 2015