Datacenter med energiåtervinning etableras i Norra Djurgårdsstaden av Fortum tillsammans med Bahnhof

Publicerad
27 maj 2015 17:14
Senast ändrad
17 juni 2015 10:43
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1006472/starkstrommen_1.jpg

Stockholms stad markanvisar en strategiskt placerad fastighet till Bahnhof och Fortum för etablering av en serverhall som ska leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät.

Platsen för Bahnhofs nya datacenter är nu officiell: Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Den nya anläggningen blir betydligt större än alla andra Bahnhofs serverhallar tillsammans.

Serverhallar genererar stora mängder spillvärme, i det här fallet ligger värmekapaciteten på 21 megawatt/år. Den värmeåtervinningen som Bahnhof AB utvecklat tillsammans med Fortum Värme AB tar tillvara på värmen.

Datahallen leder in värmen i stadens fjärrvärmenät, där den används till uppvärmning av bostäder och varmvatten. Stockholms stad anser att lokalisering av en serverhall inklusive värmeåtervinning passar bra in i Norra Djurgårdsstaden. Projektet använder nyaste tekniken och kan leda till teknikutveckling inom energiåtervinning på ett för Stockholm unikt sätt, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Det är ett storskaligt och tungt industriprojekt som sätter Stockholm på kartan med ett alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom ett nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt tänkande av Fortum Värme.

– Målgruppen är både svenska företag och internationella IT-aktörer. Det blir allt mer kritiskt att ha centralt placerade datahallar. Vi har utvärderat alla andra tillgängliga platser i Sverige, säger Jon Karlung.

Fastigheten Starkströmmen 1 med närhet till det stora fjärrvärmenätet och till elförsörjning ligger strategiskt bra för den planerade anläggningen.

Den 21 maj togs beslut om markanvisning på exploateringsnämnden.

Senast uppdaterad 17 juni 2015