Bygglogistikcenter får miljöpris

Publicerad
10 januari 2014 13:10
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/659983/Fredrik-Bergman.jpg
Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef för Norra Djurgårdsstaden.

För sitt engagemang att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan genom att planera och driva Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter utses Fredrik Bergman och Exploateringskontoret till klimatsmarta Stockholms goda exempel i januari 2014.

Bygglogistikcenter i Hjorthagen är en plats för samordning av transporter, lagring, lastning och lossning av byggmaterial till byggarbetsplatsen Norra Djurgårdsstaden. Centret är också lyckosamt ur miljösynpunkt, antalet byggtransporter minskar, materialsvinn och avfall likaså. Det medför dessutom att arbetsmiljön blir säkrare för bygg- och anläggningsarbetarna.

Läs mer här

Senast uppdaterad 10 januari 2014