Markanvisning för bostäder inom detaljplan Brofästet

Publicerad
28 september 2012 10:00
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Brofästet ligger mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen, nästan i mynningen av Husarviken. Den 27 september 2012 beslutade exploateringsnämnden om markanvisning till sju byggherrar. Totalt planeras cirka 560 bostäder med lokaler i bottenplan, två förskolor samt ett omsorgsboende med cirka 70 lägenheter. Av bostäderna är 200 hyresrätter och 360 bostadsrätter. Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018. Läs mer

Senast uppdaterad 7 juni 2013