Ny skola beslutad och samrådsstart för Gasverket Västra

Publicerad
20 maj 2014 12:58
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/758389/ny-skola.jpg
Skola i Gasverket, perspektiv från Gasverksvägen. Källa: Max Arkitekter

Den 14 maj 2014 tog kommunstyrelsen inriktningsbeslut att bygga en ny skola i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Den nya skolan kommer att byggas intill Hjorthagens idrottsplats och Ferdinand Bobergs tegelgasklockor och planeras för att kunna ta emot cirka 900 elever. Skolan är flexibel och kan ställas om mellan att rymma förskoleklass upp till sjätte klass eller förskoleklass upp till nionde klass.

Förutom skolan kommer det även att finnas scen, förskola, idrottshall, museum, med mera i området som ingår i detaljplanen Gasverket Västra. Samråd hålls under perioden 20 maj - 1 juli 2014. Information om förslaget finns att ta del av i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas även i Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30A, samt på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/detaljplaner
Tidplan för antagande av detaljplanen beräknas till hösten 2015, vilket i sin tur innebär möjlig byggstart vid årsskiftet 2016/2017 och en färdig skola höstterminen 2019.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i samband med Öppet hus i Norra Djurgårdsstaden den 25 maj 2014 kl. 11-14. Ingång sker från Gasverksvägen 15, se skyltar på plats. Samrådet kommer att ske i ett tält med fysisk modell och i form av öppet hus (d.v.s. ingen särskild presentation kommer hållas).

Onsdagen den 4 juni kl 18.30 informerar Utbildningsförvaltningen och Östermalms stadsdelsförvaltning om planerna för skola och förskola vid Gasverket.
Plats: Folkkulturcentrum Hjorthagen, Artemisgatan 19

Senast uppdaterad 11 juni 2014