Beslut om gång- och cykelväg

Publicerad
5 juni 2012 10:22
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

Den 2 april beslutade kommunfullmäktige om utbyggnad av Erik Dahlbergsgatan och anläggande av gång- och cykelväg från Ropstens tunnelbana till Gasverksområdet via Hjorthagens IP.

Senast uppdaterad 25 mars 2014