Avstängning av gång- och cykelväg längs Husarviken

Publicerad
25 mars 2015 09:00
Senast ändrad
27 mars 2015 12:43
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/960724/GC_2.jpg

Den 4 maj stängs gång- och cykelvägen längs Husarviken i höjd med Taxgatan mot Ropsten.

Gående och cyklister hänvisas till den separerade gång- och cykelbanan på Bobergsgatan som alternativ väg till Ropsten. Gång- och cykelvägen längs Husarviken på nationalstadsparkens sida nås från den nya bron i första etapp Norra 1 och utrustas med ny belysning som blir klar i april.

Avstängningen pågår i minst två år under byggtiden för kommande etapper från Brofästet mot Ropsten.

Liknande avstängning har tidigare gjorts under byggtiden för etapp Norra 1.

Har du frågor kontakta:

Byggledning:
Exploateringskontoret
08 508 26 599

Senast uppdaterad 27 mars 2015