Sammanfattning på tidig dialog om området mellan gasklockorna och gamla Hjorthagen

Publicerad
25 oktober 2013 14:59
Senast ändrad
25 oktober 2013 15:08
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/602233/inbjudan_idedialog.jpg

Den 25 september genomfördes en tidig dialog om området mellan gasklockorna och Abessinien i Hjorthagen. Cirka 50 personer kom till mötet för att lyssna och diskutera områdets värden och behovet av förskola, parklek och bostadsbebyggelse.

Det blev engagerade diskussioner vid dialogmötet och tillsammans med ett antal inkomna mejl, redovisas nu de inkomna synpunkterna i en rapport.

Med hänsyn till de synpunkter som inkom, har Stockholms stad bestämt att gå vidare med en utredning för att endast genomföra lägre bebyggelse i kvarteret Jackproppen. Dessutom utreder staden förutsättningar för förskola, parklek och park i området.

Staden avvaktar med vidare planering av området kring garagen i kvarteret Ljusbågen, för att först se vilken påverkan planerad bebyggelse i etapp västra och glasklockorna har på naturen i och runt Duschparken.
Staden kommer också att hålla ett möte med garageföreningarna framöver.

Stockholm stad vill passa på och tacka för deltagandet i idédialogen och alla synpunkter.

Läs mer om sammanfattning över synpunkter som inkom under idédialogen den 25 september 2013.

Senast uppdaterad 25 oktober 2013