2 000 bostäder byggs utmed vattnet i Kolkajen-Ropsten

Publicerad
18 maj 2015 15:34
Senast ändrad
30 juni 2015 17:41
Ämne
Norra Djurgårdsstaden
Områden
Östermalm

/PageFiles/998441/Kolkajen_Ropsten.jpgIllustration: Adept & Mandaworks

2 000 nya bostäder och 70 000 kvm kommersiella ytor ska byggas i Norra Djurgårdsstaden. En ö byggs ut i vattnet som möjliggör att fler lägenheter får ett vattennära läge.

I området planerar staden för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Norra Djurgårdsstaden ska vara en öppen och välkomnande stadsdel för alla stockholmare. Området vid vattnet och omvandlingen av Gasverket visar tydligt att vi har den ambitionen, säger Roger Mogert.

/PageFiles/998441/Kolkajen_Ropsten_3_.jpgIllustration: Adept & Mandaworks

Planområdet Kolkajen-Ropsten ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden. Ambitionen är att områdets ska bli i det närmaste bilfritt.

Husen i området blir sex till sju våningar höga, men i området närmast knutpunkten Ropsten blir flera hus högre. I Ropsten kommer lokaler för kontor, handel och hotell att byggas, redan idag finns tunnelbana, bussterminal och spårväg.

Norra Djurgårdsstaden planeras med en tät innerstadskaraktär. Vid Ropstens kollektivtrafikknutpunkt bör särskilt mycket bebyggelse planeras. Förutom befintlig infrastruktur planeras för en ny bussterminal och spårvägsstation, säger Roger Mogert.

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om en startpromemoria för planläggning av området Kolkajen-Ropsten den 21 maj.

Byggnationerna påbörjas 2018 och inflyttning i området sker mellan 2019 och 2025.

Den 3-5 september hålls en dialog för Kolkajen-Ropsten för att få in idéer och tips på de allmänna platser som skapas i området.

Plats: Hjorthagstorget (utanför T-bana Ropsten, uppgång mot Jägmästargatan och Hjorthagens skola)
Tider: torsdag 3 sept: kl 14.00-19.00, fredag 4 sept: kl 14.00-18.00, lördag 5 sept: kl 11.00-15.00.

Läs mer i bygg- och plantjänsten och tjänsteutlåtande.

Senast uppdaterad 30 juni 2015