150 energismarta bostäder ska byggas i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
30 april 2015 11:19
Senast ändrad
30 april 2015 11:42
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/986530/Norra_2.jpg

Lägenheterna byggs i etappen Norra 2 och utrustas med toppmodern energiteknik och uppkopplade vitvaror som gör det möjligt för de boende att styra sin energianvändning. Syftet är att utveckla sätt att använda energin smartare och reducera totala mängden energi. Bakom projektet står Fortum, ABB, Ericsson, Electrolux och Energimyndigheten. Bostäderna byggs av NCC, Erik Wallin och HEBA. 

– Efter pilotprojektet med en lägenhet som gav oss många viktiga lärdomar satsar vi nu och bygger 150 lägenheter. Tillsammans med personerna som bor i lägenheterna utvecklar och testar vi ny svensk miljöteknik för den hållbara staden, säger Johan Ander på Fortum, ansvarig för projektet.

Familjerna som kommer att bo i lägenheterna kommer tack vare de smarta lösningarna få en bättre översikt över sin energianvändning. Företagen och Energimyndigheten å sin sida kommer att få mer kunskap om energianvändningen i husen. Denna kunskap gör det möjligt att fortsätta utveckla smartare städer och boenden.

Det är precis såhär vi vill att det skall fungera i Norra Djurgårdsstaden, att näringsliv, offentlig sektor och akademi får möjlighet att pröva nya lösningar på såväl lokala som globala frågor, då hittar vi nya vägar mot hållbar stadsutveckling", säger Staffan Lorentz projekt Stockholm stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Boende får sin energianvändning visualiserad och får även miljö- och prissignaler. Det blir då möjligt att låta tvättmaskinen eller torktumlaren automatiskt köra sina program vid en tidpunkt på dygnet då negativ klimatpåverkan är lägre och/eller när priset är lägre. De boende kommer även att få ett särskilt elavtal som stödjer detta. 

– Framtidens energisystem behöver smarta elnät som är tillförlitliga och som möjliggör en ökad användning av förnybar energi. Men det handlar också om att göra det enkelt för oss konsumenter genom att utveckla smarta lösningar så vi förstår hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle genom aktiva val – både i våra hem och val av transportmedel, säger Johan Söderström, vd ABB Sverige. Här är Norra Djurgårdsstaden ett utmärkt exempel på att utvecklingen går framåt och att det är möjligt! fortsätter Johan Söderström. 

Senast uppdaterad 30 april 2015