13,3 miljoner till nya klimatprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
29 mars 2016 11:00
Senast ändrad
29 mars 2016 13:21
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/1173098/Klimatinvesteringsmedel.jpg

Norra Djurgårdsstaden har beviljats 13,3 miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för projekt som en mobil återbrukscentral, och masshantering med sjötransport och cykelparkering i Gasverket.

Pengarna delas ut till projekt som bidrar till att nå Stockholms stads klimatmål för att bland annat minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp.

Mobil återbrukscentral
Den mobila återvinningscentralen skapar en mötesplats för inlämning av kläder och prylar för återbruk. Material som lämnas ska även kunna användas i verkstaden för att göra nya saker. Under fem dagar i oktober 2015 testades en tillfällig mobil återvinningscentral i området. Här fick skräp nytt liv och lösningen blev uppskattad av de boende.

Cykelparkering i Gasverket
Den unika stadsmiljön i Gasverket är central för utvecklingen av stadsdelen. Med en väl utvecklad cykelparkeringsstandard vill man locka fler att ta cykeln när man besöker området vilket minskar koldioxidutsläppen.

Masshantering med sjötransport
Att bygga nya bostäder och allmän platser på gammal industrimark medför att stora mängder jord och massa behöver fraktas bort, exempelvis för rening. Transport med pråm är ett bra alternativ till lastbilar och minskar transportkostnader och koldioxidutsläppet.

Senast uppdaterad 29 mars 2016