Stockholms stad satsar på trafiksäkerhet i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
30 augusti 2013 11:31
Senast ändrad
30 augusti 2013 11:39
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/545598/trafiksäkerhet_2.jpg

Höga hastigheter och omfattande genomfartstrafik på vägsträckan mellan Frescati och Ropsten i området kring Gasklockorna har fått Stockholms stad att se över trafiksäkerheten och har även inlett samtal med polisen för att öka bevakningen i området, då många flyttat in i Norra Djurgårdsstaden.

Gasverksvägen och Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden är smala och på sina ställen kurviga vägar som inte är anpassade till dagens trafiksituation. Då fler än 300 hushåll har flyttat in i området och många av dem använder vägen till tunnelbanan som korsar Gasverksvägen ökar risken för allvarliga incidenter. Dessutom pågår vägarbeten på Bobergsgatan och Gasverksvägen under hösten och våren som innebär en begränsad framkomlighet i området.

Efter ett trafikmöte som Stockholms stad anordnade med boende i Norra Djurgårdsstaden i juni,  framkom att trafiksäkerheten behöver förbättras i anslutning till nämnda gator. Tidigare har vägkuddar placerats vid övergångsstället över Gasverksvägen vid Hjorthagens IP, som bilisterna ofta rundar. Sedan tidigare har delar av staketet vid Bobergsklockor tagits ner och belysningen förstärkts, för att göra det lättare för gående och cyklister att se och synas på platsen. Under våren och sommaren har skyltning och målning förtydligats.

Närpolisen på Östermalm är medvetna om problematiken och Stockholms stad hoppas kunna inleda ett samarbete med lokaltrafikpolisen under hösten. Vi har också en dialog och ett samarbete med den regionala trafikpolisen när det gäller trafikövervakning av den tunga trafiken i området. 

Allt fler lägenheter är klara för inflyttning och de som bor i området måste kunna ta sig till tunnelbanan via övergångsstället utan att känna oro för att bli påkörda, vi genomför därför en mängd åtgärder för att minska den risken, säger trafikplanerare Stina Airijoki på Trafikkontoret. 

Kontaktperson:
Stina Airijoki
0850826063
stina.airijoki@stockholm.se
 

Senast uppdaterad 30 augusti 2013