Beslut om Nobel Center i kommande stadsbyggnadsnämnd

Publicerad
12 februari 2015 00:00
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

/PageFiles/936213/Parken_webb.jpg

Nästa torsdag, den 19 februari, ska Nobel Center tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Då tar stadens politiker ställning till ett antal strategiska frågor som rör projektet inför det kommande samrådet i mars.

Här följer ett utdrag ur innehållet i det tjänsteutlåtande som ska tas upp för beslut:

Byggnaden: Nobel Center byggs i sex våningar ovan mark med utställningar, möten och evenemang samt bibliotek, restaurang och butik. Under mark byggs två våningar med garage och utställningsytor.

Arkitekturen baseras på det vinnande tävlingsförslaget ”Nobelhuset” av David Chipperfield Architects.

Blasieholmens baksida blir en ny attraktiv offentlig plats: Runt byggnaden och ut mot udden skapas en ny öppen plats. Platsen blir en utsiktspunkt med sittplatser och vyer över Stockholm. Det ska gå lätt att promenera längs kajen runt Blasieholmsudden.

Detaljerna för den offentliga platsen på udden är inte klar och kommer troligen inte att kunna färdigställas förrän efter 2025, då den nya tunnelbanedragningen planeras bli färdig.

Garage fortsätter att utredas: Ett garage för personbilar föreslås under Nobel Center med en ramp från Hovslagargatan. Parkeringen ovan mark tas bort. Garage- och parkeringsfrågorna ska fortsätta utredas under planprocessen.

Aktiv kaj och rörlig sjötrafik: Kajerna ska iordningsställas för fortsatt rörlig båttrafik och fartyg kommer även i fortsättningen att kunna lägga till här.

Befintliga byggnader rivs: Tullhuset och de två varumagasinen föreslås rivas för att ge plats åt Nobel Center och en möjlig framtida utbyggnad av Nationalmuseum. De värden som Nobel Center tillför Blasieholmen - och Stockholm - bedöms överstiga de befintliga byggnadernas värde.

Staden fortsätter att utreda om det är möjligt att flytta de befintliga byggnaderna till en annan plats. Det förutsätter dock att någon part är villig att bedriva verksamhet i dem på den nya platsen, samt stå för kostnaderna.

Läs föredragningslistan till nämndmötet här.  

Senast uppdaterad 4 mars 2015