Inbjudan till samråd Nobel Center

Publicerad
4 mars 2015 09:00
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

Idag startar samråd för Nobel Center på Blasieholmsudden. Välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter under samrådstiden som pågår från 4 mars till 22 april 2015.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som innebär uppförande av ett Nobel Center samt att iordningsställande av offentlig plats på Blasieholmen i Stockholm.

Välkommen till dialogpaviljongen

Stockholms stads dialogpaviljong finns på Nybroplan den 26-27 mars 2015, kl 11.00-19.00 samt den 28 mars kl 11.00-16.00 för att visa planförslaget. Representanter från Stockholms stad finns på plats för att diskutera och svara på frågor. Visionspromenader utgår från paviljongen den 28 mars kl 12.00 samt 14.00.

Ta del av förslaget

Planförslaget visas under tiden 4 mars  – 22 april 2015 i FYRKANTEN, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider, där kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift.

Planförslaget visas även på Norrmalms stadsdelsförvaltning, Tulegatan 13, de tider då lokalen har öppet och på stockholm.se/detaljplaner.

Lämna synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget och MKB lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 22 april 2015.

Skicka synpunkter med post till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Eller via e-post till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer Dp 2013-00460

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Länk till ärendets handlingar i bygg- och plantjänsten via länken nedan.

Senast uppdaterad 4 mars 2015