Nobel Center klart för granskning

Publicerad
16 oktober 2015 16:00
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

/PageFiles/1075322/E_p700_Park_1 [3].jpg

På stadsbyggnadsnämndens möte den 15 oktober beslutades att gå vidare med detaljplaneförslaget för Nobel Center. Nästa steg är att ett omarbetat förslag ställs ut på granskning.

Under mötet redovisades och godkändes en sammanställning av samrådet och inkomna synpunkter. Dessutom togs beslut att gå vidare med planförslaget, vilket innebär att detaljplanen nu kan ställas ut på nytt för synpunkter med ett antal omarbetningar.

Ett reviderat planförslag beräknas gå ut på granskning senare under oktober och november 2015. Datum kommer att meddelas på denna sida samt genom annonsering i lokalpress och dagspress.

Samrådsredogörelse
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning
Stadsbyggnadsnämndens möte den 15 oktober 2015

Senast uppdaterad 17 oktober 2015