Detaljplanen för Nobel Center godkänd i stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
16 mars 2016 12:00
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

Detaljplanen för Nobel Center har fått grönt ljus av stadsbyggnadsnämnden som under mötet den 15 mars beslutade att godkänna planen.

I och med att de två besluten i mars nu är fattade, gällande stadens ekonomi och godkännande av detaljplan, är nästa steg beslut om antagande av detaljplanen. Detta sker i kommunfullmäktige preliminärt under andra kvartalet i år.

Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 15 mars §22, ärende Nobel Center

Tjänsteutlåtande godkännande av förslag till detaljplan Nobel Center

Senast uppdaterad 17 mars 2016