Genomförandebeslut fattat för Nobel Center

Publicerad
11 mars 2016 09:20
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

/PageFiles/1163314/Nattbild_liten [1].jpg

Ännu ett steg har tagits i Nobel Center-projektet då stadens politiker i exploateringsnämnden igår (10 mars) beslutade att godkänna projektets ekonomi. 

I genomförandebeslutet redovisas stadens ekonomi i Nobel Center-projektet, och även avtal för exploateringen mellan kommun och byggherre (Nobelhuset).

Protokollsutdrag exploateringsnämnden 10 mars 19 Nobel Center.pdf

Tjänsteutlåtande exploateringsnämnden 10 mars 19 Nobel Center

Nästa steg är som tidigare meddelats att detaljplanen tas upp för beslut om godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 15 mars.

Föredragningslista stadsbyggnadsnämnden 15 mars (Nobel Center ärende 22)

Senast uppdaterad 17 mars 2016