Förvaltningsrätten avslår överklaganden för Nobel Center

Publicerad
30 november 2016 16:30
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

Idag meddelar Förvaltningsrätten att man avslår överklaganden om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om Nobel Center den 25 april 2016.

Kommunfullmäktiges beslut innebar att godkänna överenskommelse om exploatering med tomträtt mellan exploateringsnämnden och Nobelhuset AB.

Förvaltningsrätten avslår överklagandena och anser att beslutet fattats på laglig grund, och anser att de omständigheter som åberopats inte visar att kommunfullmäktiges beslut innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB.

Förvaltningsrätten anser inte heller att det har framkommit andra skäl att upphäva beslutet.

Pressmeddelande från förvaltningsrätten 30 nov 2016

Beslutet att anta detaljplanen har även överklagats till Länsstyrelsen som planeras återkomma med beslut under vintern 2016.

Senast uppdaterad 30 november 2016