Beslut om Nobel Center inför granskning

Publicerad
2 september 2015 00:00
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

Den 15 oktober 2015 planeras Nobel Center tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Då redovisas en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet, och stadens politiker tar ställning till den fortsatta inriktningen på planförslaget.

Efter beslutet i nämnden kan detaljplanen ställas ut på nytt för ytterligare synpunkter, under den så kallade granskningen. Granskningsperioden sker preliminärt i oktober/november 2015. Exakta datum är ännu inte fastslagna.

Mer information och länkar till handlingarna kommer att läggas upp löpande på denna sida.

Föredragningslista nämndmöte den 15 oktober 2015.

Senast uppdaterad 15 september 2015