Samråd om cirka 200 nya bostäder, verksamhetslokaler och ny förskola i Mariehäll

Publicerad
5 april 2016 07:00
Senast ändrad
11 november 2016 11:37
Ämne
Mariehäll, Vandenbergh 9 med flera

 Flygvy, fotomontage över föreslagen bebyggelse i Mariehäll

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som
innebär att industrifastigheten i kvarteret Vandenbergh 9 omvandlas till
cirka 212 bostäder, lokaler för publik och annan verksamhet samt en förskola.

Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av strandpromenaden mellan byggnaden och Bällstaån.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden 5 april – 17 maj 2016 på följande platser under respektive kontors öppettider:

• FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
• Alviks bibliotek, Gustavslundsvägen 26
• Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/detaljplaner.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas som öppet hus tisdagen den 19 april 2016, kl. 16.00 – 19.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen lämnas skriftligen och ska senast den 17 maj 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer 2015-00382

 

Du kan även ta del av handlingarna och lämna synpunkter direkt i Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

 

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 11 november 2016