Detaljplan för fastigheten Vandenbergh 9 ställs ut för granskning

Publicerad
9 november 2016 15:23
Senast ändrad
11 november 2016 11:44
Ämne
Mariehäll, Vandenbergh 9 med flera

Fotomontage på ny bebyggelse inom kvarteret Vandenbergh 9 i Mariehäll.

Ett förslag till detaljplan för Vandenbergh 9 i stadsdelen Mariehäll i Stockholm, Dp 2015-00382, har upprättats av stadsbyggnadskontoret och kan granskas under tiden 9 november till 7 december 2016.

Planförslaget innebär att industrifastigheten Vandenbergh 9 omvandlas till bostäder, lokaler för publik och annan verksamhet samt en förskola. Totalt planeras ca 212 bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra utveckling av strandpromenaden mellan byggnaden och Bällstaån.

Planförslaget kan granskas vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.
Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: Dp 2015-00382

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 11 november 2016