Samråd om 400 bostäder, lokaler och förskola i kv. Masugnen 5 och 7 i Mariehäll

Publicerad
13 juni 2016 22:41
Senast ändrad
14 juni 2016 10:49
Ämne
Mariehäll, Masugnen 5 och 7
Områden
Bromma

Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i kv. Masugnen 5 och 7

 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att industrifastigheterna Masugnen 5 och 7 omvandlas till bostäder, lokaler i bottenvåning och en förskola. Totalt planeras cirka 400 bostäder och samråd pågår under perioden 14 juni till 4 augusti 2016.

Planens syfte är även att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpromenad och strandpark.  Kopplingar till omkringliggande stadsdelar stärks för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas måndagen den 20 juni 2016, kl. 16.00 – 19.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Ta del av handlingarna

Planförslaget visas under tiden 14 juni till 4 augusti 2016 på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
  • Alviks bibliotek, Gustavslundsvägen 26.
  • Stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.  (diarienummer 2011-04316)

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget och miljökonsekvens-beskrivningen lämnas skriftligen och ska senast den 4 augusti 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer 2011-04316.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 14 juni 2016