Korsningen Bällstavägen/Tappvägen avstängd till hösten 2017

Publicerad
6 april 2017 09:14
Senast ändrad
6 april 2017 11:17
Ämne
Mariehäll-Bällstavägen

Karta som visar avstängt område i Annedal

Tappvägen, delen mellan Kamomillagatan och Bällstavägen stängs av under perioden 10 april-30 september 2017.

Vid korsningen Bällstavägen/Tappvägen kommer ledningar och kablar att läggas om, trafikljus att installeras och gatan finplaneras. Arbetena är en del av de arbeten som pågår med upprustning av Bällstavägen.

Dartanjangs gata kommer att vara den enda in-/utfartsvägen till/från Annedal under perioden. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet vid Tappvägen/Bällstavägen som vanligt. 

Lastbilar som ska köra in i Annedal kommer att hänvisas via Dartanjangs gata samt Annedalsvägen.

Arbetena längs Bällstavägen fortgår
Arbetet på Bällstavägen pågår. Det finns ett körfält för biltrafik öppet i vardera riktningen förbi arbetsområdet. Gående kan gå längs Bällstavägen. Cyklister ombeds cykla via Kamomillagatan.

Karta där avstängt område framgår (PDF)

Senast uppdaterad 6 april 2017