Samråd om nya bostäder i Mariehäll

Publicerad
1 mars 2016 11:37
Senast ändrad
1 mars 2016 15:21
Ämne
Mariehäll, Archimedes
Områden
Bromma

Foto på fysisk modell över föreslagen bebyggelse

Nu pågår samråd om planförslag om runt 1000 nya lägenheter i Mariehäll med fokus på bostäder för unga vuxna. I planen ingår också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg. Välkommen på öppet hus 10 mars!

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär att byggherrarna ALM Equity och Stockholms hem kan bygga bostäder på industrifastigheten Archimedes 1 och del av naturmarken på Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen.

ALM Equity kommer att både bygga nytt och bevara och bygga om befintliga byggnader på Archimedes 1 till bostäder samt en förskola med plats för 80 barn. Enligt förslaget kan det bli runt 835 nya lägenheter i form av bostadsrätter och en del hyresrätter. En stor del av lägenheterna kommer att bli smålägenheter med en yta på 35–40 kvadratmeter. Dessa lägenheter kommer främst att vara avsedda för unga vuxna.

Stockholmshem kommer i sin tur att bygga bostadshus som rymmer runt 167 hyreslägenheter samt lokaler och service i bottenvåningen mot Karlsbodavägen.

Dessutom kommer området att få ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butiker. I framtiden kommer stråket att bli en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.

Planområde

Plankarta där planområdet Archimedes 1 är inringat i rött nära Bällsta å

Planområdet ligger i Mariehälls södra del och består av fastigheten Archimedes 1 och del av fastigheten Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen. I närheten av planområdet ligger både handelsområdet Bromma Blocks och Sundbybergs centrum med butiker, service och god kollektivtrafik.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Läs också mer om planförslaget på projektsidan.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget under samrådstiden 1 mars–19 april i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 9.00–16.00, tisdag klockan 9.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 9.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00

Du kan även titta på förslaget i Alviks bibliotek, Gustavlundsvägen 26, de tider biblioteket har öppet.

 Välkommen på öppet hus

Torsdagen den 10 mars 2016 klockan 16.00–19.00 är du välkommen på öppet hus om detaljplanen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Klockan 18.00 kommer vi att hålla en kort presentation.

Senast uppdaterad 1 mars 2016