Vision för City

Publicerad
4 oktober 2012 15:05
Ämne
Mänsklig stad

Skiss City

Stockholms city upplevs ibland som otryggt och eftersatt. Som ett led i arbetet med att utveckla kärnan i Stockholm beslutade därför kommunstyrelsen i går om ett nytt visionsdokument som ska fungera som en samlande kraft för allt det positiva och spännande som händer i Stockholms innerstad.

Efter beslutet i Kommunstyrelsen ska visionen sedan upp i Kommunfullmäktige för beslut.

Visionen i korthet

  • Stockholms stad har sedan 1990-talet genom en rad olika initiativ och beslut arbetat aktivt med en omvandling av City med målet att skapa trygga och attraktiva offentliga miljöer, kommersiella lokaler och nya bostäder i vissa stråk.
  • På senare år har staden dock saknat en tydlig samlad vision för det framtida City, vilket har medfört att arbetet har fått en ad hoc-prägel med fokus snarare på enskilda projekt än på helheten.
  • Bristen på ett entydigt uppdrag och en samlad vision har gjort att framgångarna med att utveckla City delvis har uteblivit, trots lyckade enskilda projekt.
  • Visionsdokumentet innehåller punkter som rör samarbete kring skilda frågor som trafik, sammanhängande platser, samordning av intressenter kring platser med mera.

Senast uppdaterad 4 oktober 2012