Rågsved Community Center hjälper unga att komma ut i jobb

Publicerad
9 maj 2014 15:30
Senast ändrad
12 maj 2014 13:25
Ämne
Mänsklig stad

/PageFiles/752855/RCC.JPG

RCC är en satsning för att nå arbetslösa personer i åldern 18-24 år som är bosatta i Rågsved. Centret är bemannat med tre personer, som erbjuder coachning, motiverande aktiviteter och arbetsmöjligheter för att sporra deltagarna till att hitta sina intressen och förmågor så att de under projektets gång ska kunna ta steget ut i utbildning eller arbete.

Positiv uppmärksamhet

Under 2014 års första månader har verksamheten dragit till sig mycket positiv uppmärksamhet. Dagens Nyheter och Sveriges Radio har gjort informativa reportage om verksamheten där tidigare deltagare gavs stort utrymme. Studenter från Södertörns högskola har gjort en fältstudie av verksamheten vilket resulterat i en rapport som fått stor spridning.

Forskningssamarbete

RCC ska under 2014 även bli en del av det internationella forskningssamarbetet (ICEC). Forskningsprojektet har en tvärsektoriell ansats och bygger på en systematisk jämförelse av mål, struktur, resultat och områdesbaserade program i Stockholm, Amsterdam och Wien. Syftet med projektet är att samla lokala erfarenheter och kunskaper för att förstå vad det är för insatser som skapar ”vi-känsla” hos medborgarna. Resultatet av projektet ska kunna användas i kommunernas utvecklingsarbete i bostadsområden.

Ökad flexibilitet

Verksamheten har under 2014 första tre månader tagit emot 12 nya personer personer. RCC tar emot deltagare för individuell coachning och jobb-/studierelaterade aktiviteter och har numera öppna grupper med löpande intag, vilket gör det möjligt att vara mer flexibel och ta emot deltagare i grupp närhelst de är redo utan hänvisning till något fast startdatum.

Senast uppdaterad 12 maj 2014