Eriksbergsparken har fått ett rejält ansiktslyft

Publicerad
15 september 2014 13:29
Ämne
Mänsklig stad

Eriksbergsparken på Östermalm har rustats upp med restaurerade murar och trappor samt mer blomsterprakt och nya träd. Fontänen har renoverats med ny botten och nya vattenstrålar. Belysningen kommer också att förstärkas och förbättras.

- Vi har också placerat ut soffor så att sittplatserna har blivit fler, säger landskapsarkitekt Jean-Louis Dessalles, Stockholms stad.

Fontän

Den klassicistiska parken från 1920-talet får under hösten en förstärkt belysning som ger ökad trivsel och upplevd trygghet. Träd, buskar och lökar ska planteras och gräsytor förbättras. En före detta stadstoalett har byggts om till teknikhus med vattenrening. Bassängbotten har fått ny beläggning och munstycken som ger ett helt nytt vattenspel.

Upprustningen av parken, som påbörjades förra året och avslutas med trädplanteringen i november 2014, är ett samarbete mellan Östermalm stadsdelsförvaltning och trafikkontoret.

För ytterligare information kontakta:
Jean-Louis Dessalles, landskapsarkitekt, Stockholms stad, tfn 08-508 26 752.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016