Trafikverket har samråd om Mälarbanan, sträckan Huvudsta - Duvbo

Publicerad
15 februari 2017 15:12
Senast ändrad
16 februari 2017 11:08
Ämne
Mälarbanan

Trafikverket har samråd om Mälarbanan, sträckan Huvudsta - Duvbo

Under perioden 15 februari – 31 mars 2017 har Trafikverket samråd gällande utbyggnad av Mälarbanan, sträckan mellan Huvudsta och Duvbo.
Läs mer om samrådet och hur du lämnar synpunkter på Trafikverkets webbplats trafikverket.se/malarbanan

/PageFiles/1347254/170216 600_ Järnvägsplan Huvudsta-Duvbo.jpg

Den stäcka vid Duvbo som ligger inom Stockholms stad och berörs av järnvägsplanen ingår i Stockholms stads detaljplan för sträckan mellan Sundbyberg och Spånga. Planen var på samråd i november till december 2016. 

Senast uppdaterad 16 februari 2017