Samråd om detaljplan för Mälarbanan, Sträckan Sundbyberg - Spånga

Publicerad
15 november 2016 12:01
Senast ändrad
15 november 2016 13:01
Ämne
Mälarbanan

Karta över Stockholm där Mälarbanans sträckning är markerad. Karta: Trafikverket.

Mellan 15 november och 27 december 2016 genomför Trafikverket granskning av förslag till järnvägsplan samtidigt som Stockholms stad genomför samråd om förslag till detaljplan för sträckan Sundbyberg till Spånga.

Titta på handlingarna

Planhandlingarna finns utställda på följande platser, under respektive kontors öppettider:
•Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
•Biblioteket i Spånga centrum
•Trafikverkets projektkontor, Stormbyvägen 2-4 i Spånga.
•Järnvägsplanen finns också på Trafikverkets webbplats - projekt Mälarbanan.
•Detaljplanen finns i Stockholms stads plan- och byggtjänst.

 

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöten i form av öppet hus hålls gemensamt för de två planerna den 23/11 och 1/12 kl. 16.00-20.00 på Trafikverkets projektkontor, Stormbyvägen 2-4 i Spånga.

 

Synpunkter på förslaget

Vänligen skicka in dina synpunkter på detaljplanen skriftligt under samrådstiden som är 15 november - 27 december 2016.

Skicka synpunkterna via e-mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller brev till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange diarienummer: 2013-20059

Du kan även skicka dina synpunkter via ett formulär som finns i Bygg- och plantjänsten.

Senast uppdaterad 15 november 2016